Десять швидких фактів

  • Висококваліфікований професорсько-викладацький склад

13 членів кафедри мають науковий ступінь. З них п’ятеро – доктори наук (Н.А. Латинін, С.В. Майстро, А.А. Мельниченко, Г.П. Пасемко, Ю.О. Ульянченко), з яких четверо мають вчене звання професор (Н.А. Латинін, С.В. Майстро, А.А. Мельниченко, Г.П. Пасемко), і вісім кандидатів наук, з яких п’ятеро мають вчене звання доцента (В.Ю. Бабаєв, Ю.В. Дідок, І.В. Дунаєв, В.В. Косенко, Д.А. Тимоха).

  • Молодий, позитивно і амбіційно налаштований колектив однодумців.
  • Актуальність набутих студентом знань

Набувши статусу випускової кафедри, зміст навчаннях програм (в їх варіативній частині) постійно ї  суворо контролюється на предмет відповідності сучасним і перспективним вимогам до молодих фахівців

  • Налагоджені зв’язки з підприємствами, органами влади, асоціаціями, що надають можливості кращим студентам і слухачам для працевлаштування
  • Тісна інтеграція наукової теорії та практики, що давно вже впроваджується в учбовий процес.

Участь членів кафедри у реальних проектах дозволяють передавати цінний досвід сьогоднішніх перетворень на краще безпосередньо на учбовий процес, насичуючи його дієвою конкретикою і прикладами, стимулюючи жагу до досліджень серед наших студентів і аспірантів.

  • Спрямування координації навчального процесу на отримання дійсно корисних фахових компетенцій старшокурсників на успішних підприємствах

Викладачами кафедри  традиційно приділяється значна увага тому, щоб кращі студенти-старщокурсники і наші дипломники мали змогу пройти дійсно якісну виробничу і переддипломну практику на кращих і успішних підприємствах Харкова і, тим самим, мали змогу отримати своє перше робоче місце за фахом.

  • Сучасні погляди на забезпечення умов для професійної самореалізації членів наших студентів і викладачів

Насичуючи конкретним змістом виховну роботу зі студентами та слухачами і мотивуючи їх до самостійних наукових пошуків, викладачами кафедри (Ю.О. Ульянченко) спільно зі своїми колегами з Інституту с 2011 р. було інспіровано та війшло у щорічну традицію Літня школа молодих учених.  Протягом 2011-2012 рр. в ній взяло участь близько 60 осіб з нашого Інституту і студентів партнерських ВУЗів.

За ініціативою Ю.О. Ульянченка з 2013 р. розпочала роботу Асоціація молодих вчених нашого Інституту.

  • Активна експертно-консультативна робота

Співробітники кафедри приймають активну участь у експертно-консультаційній діяльності у складі робочих груп при місцевих органах влади, а також в інших структурах та проектах.

З 2009 р. працівники кафедри (М.А. Латинін, І.В. Дунаєв) беруть участь у розробці принципово важливих документів зі стратегічного розвитку міста Харкова та Харківської області, з транскордонного співробітництва Харківщини і у поступовому насиченні конкретним змістом ділових і гуманітарних взаємин в рамках єврорегіону «Слобожанщина», а також є учасниками всеукраїнської мережі фахівців та практиків регіонального і місцевого розвитку «РЕГІОНЕТ», яка створена за ініціативи та фінансової підтримки проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

У 2014 році співробітники кафедри брали активну участь у підготовці «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року»

Кафедра є партнером канадського проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України», що фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA), а також американського проекту «Харківська інноваційна платформа», а також проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні «Децентралізація – шлях до кращих результатів і ефективності».

  • Високий якісний рівень навчально-методичної роботи

За період існування кафедри видано два підручника та вісім навчальних посібників, у т.ч. п`ять з грифом Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України. Взагалі, починаючи з 2000 р., на кафедрі видано близько 65 назв навчально-методичних видань, за якими викладаються навчальні дисципліни.

  • Високий якісний рівень творчості і активності у наукових пошуках

Наявні успіхи в навчальній і методичній роботі були б неможливими без виконання конкретних обсягів наукової роботи колективу. Так, за 2008-2012 рр. викладачами, докторантами та аспірантами кафедри опубліковано п’ять одноосібних та чотири колективні монографії та близько 140 наукових праць, з яких біля 50 – фахових статей з державного управління і економіки у виданнях України, а також за кордоном. Упродовж 2005-2012 рр. ідеї та напрацювання членів кафедри оприлюднено більш ніж на 120 наукових конференціях, форумах і круглих столах як в Україні (близько 90%), так і за кордоном (близько 10%).