Які перспективи випускників?

  • Кар’єра молодого фахівця дуже багато в чому залежить від його здібностей, бажання здобувати нові знання та, власне, його амбіцій. Тому важливою особливістю навчання у нас є те, що студентам буде щеплено бажання професійно вдосконалюватись у своєму середовищі і до набуття нових знань протягом усього життя (life-long studying), а також максимальної віддачі в роботі починаючи вже з перших днів роботи.
  • Багато випускників Інституту зі спеціальності «Менеджмент» вже працюють у відомих підприємствах та установах Харкова та України. Багато хто з наших випускників з часом почали власну справу або продовжили сімейний бізнес; інші, незважаючи на молодий вік, вже прогресували по кар’єрі до рівнів менеджерів середньої ланки своїх компаній. Також по завершенню навчання за спеціальністю «Менеджмент» кращі випускники зможуть поступити на роботу в держоргани, в т.ч. на державну службу, однак потрібно враховувати, що комплектування держорганів молодими кадрами – випускниками Інституту зазвичай здійснюється у відповідності з поточними їх потребами.
  • Кращі випускники мають добру можливість продовжити навчання в магістратурі за держзамовленням, а потім і в аспірантурі Інституту.
  • На кафедрі організована якісна переддипломна практика на успішних підприємствах міста Харкова.
  • •З отриманням статусу випускаючої кафедри налагоджена цілеспрямована робота по укладенню домовленостей і договорів між Інститутом та деякими успішними підприємствами міста про гарантоване працевлаштування кращих студентів, які добре зарекомендують себе на щорічних виробничих практиках і безкоштовних стажуваннях на цих підприємствах.