Як триває процес навчання?

Підготовка бакалаврів та спеціалістів з напряму «Менеджмент організацій» здійснюється Інститутом з вересня 1998 р. Для цього в його складі створено факультет соціально-економічного управління. Навчання здійснюється за договорами з фізичними та юридичними особами.

Перші тижні в Інституті

 • У перші дні вересня для першокурсників Інституту проводяться ознайомчі заняття, на яких студентам не тільки дають всю інформацію про систему навчання і правилах факультету, але й про всі можливості, які відкриті для студентів поза навчанням (бібліотеки, інтернет, спорт, культура, спілкування в студентській середовищі, стажування, традиції і т.д.).
 • Для студентів-першокурсників за спеціальністю «Менеджмент організацій» в першому семестрі читається курс «Вступ до фаху», який є вступом у складний, багатогранний блок професійно-практичної підготовки сучасного менеджера. Основне завдання курсу в тому, щоб сформувати у студентів повне уявлення з підготовки класних фахівців за обраною спеціальністю, а також показати значення і взаємозв’язок основних навчальних дисциплін у професійній підготовці.

Форми навчання

Навчання в Інституті за спеціальністю «Менеджмент організацій»  відбувається за двома формами:

– Очна форма – це класичне навчання у вигляді лекцій, семінарів і практик з 5-денним навчальної тижнем, яка, однак, передбачає чималу частину (15-25% часу) самостійного позааудиторного навчання (у бібліотеках, з базами даними і пр.) після занять.

– Заочна форма – це досить поширена форма навчання в Україні, яка включає в себе регулярні (2-3 рази на рік в залежності від курсу навчання на установчій сесії, сесії і здачу державних іспитів), але рідкісні відвідування вузу і значний обсяг самостійної роботи (не менше 60% часу). Установча і екзаменаційна сесії тривають не більше двох тижнів. Під час сесійних тижнів навчання проходить у вигляді у вигляді лекцій з концентрованим викладенням основного теоретичного матеріалу, семінарів і практичних занять.

Сесія

 • Навчальний рік в Інституті поділяється на два семестри (осінній та весняний). Після закінчення кожного семестру здається сесія, тобто ряд заліків та іспитів. В кінці кожного навчального року передбачено проходження практики на сторонніх підприємствах чи організаціях. Після кожної сесії студенти мають можливість відпочити на канікулах.
 • В Інституті прийнята кредитно-модульна система навчання. Це означає, що кожна досліджувана дисципліна має кредитний еквівалент, тобто міру проведеного студентом часу (аудиторної та позааудиторної) для вивчення цієї дисципліни. Саме в кредитах встановлюються мінімальні вимоги здачі предметів на семестр і рік. Шкалою оцінювання знань за нормативними дисциплінами виступає 100-бальна шкала. Якщо студент здав потрібну кількість, то він переводиться на наступний рік навчання. Після отримання встановленого програмою кількості кредитів студент отримує диплом і випускається з вузу.

Матеріально-технічне забезпечення процесу навчання

 • Всі заняття проходять в сучасних і комфортних аудиторіях, повністю підготовлених для отримання студентами нових знань.
 • Інститут забезпечує кожного студента якісними і сучасними навчально-методичними матеріалами на паперових на електронних носіях, підручниками і навчальними посібниками, періодичними виданнями за обраним напрямом підготовки («менеджмент організацій» або «управління інноваційною діяльністю»), доступ до електронних інформаційних ресурсів (в тому числі за допомогою Інтернету) в бібліотеці Інституту, корпоративними каталогами (спільно з бібліотеками провідних вітчизняних вузів).

Студентське культурне життя

В Інституті студентам і слухачам магістратури гарантовано активне культурне життя, яке координується деканатами відповідних факультетів – факультету соціально-економічного управління та факультету підготовки магістрів державного управління. Це включає в себе:

 • організацію силами студентів (слухачів) концертів, присвячених урочистим та іншим різним значущим для них подіям
 • проведення конкурсів-концертів художньої самодіяльності
 • проведення спортивних змагань
 • організацію екскурсій студентів і слухачів в музеї та інші історичні та пам’ятні місця (Святогірський монастир, Львів, Полтава, Київ, Севастополь та ін.)
 • іншу роботу по підвищенню авторитету Інституту і всієї Академії.

Ознайомитися з положенням про факультет ФСЕУ…