Хто готує фахівців?

Поєднання теорії, науки та практики. Кафедра економічної політики та менеджменту сьогодні відома тим, що кістяк її професорсько-викладацького складу складають люди, які вже багато років успішно поєднують викладання з глибокими науковими дослідження в галузі управління і регіональної економіки, а також в області експертно-консультаційної роботи на місцевому і міжобласному рівнях.

Характерною рисою колективу кафедри є наявність в його складі кваліфікованих вчених, які мають вагомий досвід практичної роботи, у тому числі на державній службі (О.А. Мельниченко, В.В. Косенко, В.Ю. Бабаєв), в управлінні науково-дослідними закладами (М.А. Латинін, С.В. Майстро), в маркетинговому і стратегічному муніципальному консалтингу на мікро- та регіональному рівнях (І.В. Дунаєв). 

Не випадковим є те, що члени кафедри неоднарозово ставали переможцями рейтингового конкурсу «Кращий викладач ХарРІ НАДУ» (М.А. Латинін, С.В. Майстро), лауреатами харківських обласних конкурсів «Харківщина: кращі імена» (М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, С.В. Майстро, М.М. Коваленко, І.В. Дунаєв), а також переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт з державного управління (І.В. Дунаєв); багаторазово були запрошеними доповідачами на престижних міжнародних економічних конгресах за кордоном (М.А. Латинін, О.А. Мельниченко, І.В. Дунаєв).

Іншими словами, наші викладачі навчають сучасним знанням, які актуальні в наш час, а також передають свій досвід, керуючи дипломниками, аспірантами та докторантами кафедри.

  • Будучи випускниками різних провідних вузів Харкова, на кафедрі і в Інституті вони створили особливе середовище з обміну кращим досвідом цих вузів – своїх альма-матер, що прямо відображається на учбовому процесі в нашому Інституті.
  • Сьогодні колектив кафедри має найвище співвідношення у місті Харкові і навіть в Україні кількості докторів наук, що працюють викладачами – 45% (або 5 осіб з 11 викладачів). А кожний викладач, тобто 100%, має науковий ступінь.
  • Станом на початок 2013 р. середній вік викладачів – 37 років.
  • Незважаючи на порівняно молодий вік кафедри, вона вже сьогодні має свої міцні традиції. На кафедрі завжди приділялася особлива увага двом напрямам роботи.

По-перше, створенню дієздатного колективу, якому під силу була б  організація на високому рівні навчальної, методичної та наукової роботи в рамках підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління», а також забезпечення фундаментальної економічної підготовки студентів за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» і «Управління персоналом та економіка праці».

По-друге, традиційною була і залишається підготовка науково-педагогічних кадрів – докторів та кандидатів наук, які здатні самостійно проводити на високому рівні складні дослідження з актуальних проблем державного регулювання економіки.