Дослідницькі та творчі роботи студентів

  • Кафедрою організовується і заохочується наукова робота студентів і слухачів за профілями, що відповідають профілю нашої кафедри.
  • Основне завдання індивідуальних навчально-дослідницьких та творчих робіт – прищепити студентам навички самостійної теоретичної та навчально-практичної роботи, ознайомити їх з сучасними методами наукового дослідження, технікою і методологією виконання наукових та прикладних досліджень в області загального менеджменту, інноваційного підприємництва, реальними умовами роботи в науковому та виробничому колективах малих інноваційних підприємств.
  • Основною формою виконання індивідуальних навчально-дослідних робіт та творчих є індивідуальна робота студента над спільно сформульованим з керівником завданням (актуальною тематикою) для подальшого публічного представлення результатів (на конкурс, на конференцію і пр.). Такі роботи виконуються, як правило, у позааудиторний час.
  • З метою одержання комплексних і фундаментальних знань за час навчання в Інституті викладачами кафедри організовано регулярне інформування (розсилання та адресні запрошення) студентів на найбільш цікаві наукові та комунікаційні події в Україні, Росії та Східній Європі.