Наукова школа

  • Фундатором наукової школи, що сформувалася на нашій кафедрі, став проф. Григорій Олександрович Андрусенко (1939-2012 р.ж.). У фокусі її наукових задач були проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку агарного сектору України. Зараз кафедральну наукову школу очолює відомий в Україні вчений, завідувач кафедри проф. М.А. Латинін.
  • Важливим є те, що в чітко рамках неї вже підготовлено чотири докторські дисертації та більше 10 кандидатських дисертацій; а існуюча в колективі атмосфера і умови досліджень надихали і зараз надихають більше, ніж 25 аспірантів і здобувачів до нових сміливих наукових пошуків по суміжних проблематиках.
  • За час існування кафедри підготовлено і видано біля 300 наукових праць (монографій, статей, тез), присвячених актуальним питанням модернізації, впровадження управлінських інновацій та сталого розвитку агросфери країни. Це є одним із найкращих показників за результативністю і визнанням на Східній Україні серед економічних і державно управлінських наукових шкіл, сформованих при університетах.
  • За період існування кафедри на ній підготовлено і успішно захищено п`ять докторських та біля 20 кандидатських дисертацій. Чотири з захищених аспірантів нині працюють штатними викладачами нашої кафедри.

Наукове керівництво кандидатськими і докторськими дисертаціями, що раніше готувалися на кафедрі, здійснювали такі відомі в Україні вчені, як О.Ю. Амосов, Г.О. Андрусенко, В.В. Корженко, Г.І. Мостовий, Г.С. Одінцова, А.І.Яковлєв.

  • На сьогодні ще 12 осіб працюють над своїми кандидатськими дисертаціями у якості аспірантів і здобувачів.
  • Наукова діяльність кафедри здійснюється:

а) в рамках міжкафедральної теми «Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні» та

б) в межах другої половини дня за темою «Механізми державного регулювання інноваційного розвитку галузей економіки в умовах глобалізації» (з 2012 р.), в якій беруть участь усі викладачі, аспіранти, здобувачі кафедри, слухачі магістратури всіх форм навчання та студенти факультету соціально-економічного управління.

Результати досліджень оприлюднюються на щорічних кафедральних та студентських науково-практичних конференціях.

  • Провідні наукові співробітники кафедри (М.А. Латинін, Т.М. Лозинська з 2009 року; С.В. Майстро з 2012 р.) є членами спеціалізованих вчених рад з підготовки кандидатів та докторів наук з державного управління.