Перспективи кафедри

Подальші перспективи свого розвитку кафедра пов’язує:

у навчальній роботі:

  • з відкриттям та успішним позиціонуванням магістратури з управління інноваційної діяльності для працівників як державних і комунальних організацій, так і провідних приватних компаній України;
  • з підвищенням якості координації навчального процесу зі спеціальностей «Менеджмент організацій та «Управління інноваційною діяльністю» та залученням студентів до свідомої дослідницької роботи;
  • з посиленням престижу і значення кафедри та Інституту у процесах підготовки затребуваних бізнесом фахівців-професіоналів серед інших вузів Харкова;

у науковій роботі:

  • з підготовкою на кафедрі низки докторських дисертацій з актуальних проблем державного регулювання розвитку фінансового ринку України, інноваційних технологій в державному управлінні розвитком аграрного сектора економіки, міжрегіональної українсько-російської економічної кооперації, державного регулювання розвитку регіональних агропромислових кластерів тощо;
  • з формуванням нової наукової школи з організації регіонального і міжрегіонального управління інноваційними розробками та їх комерціалізації на основі обміну досвідом і залучення можливостей авторитетних російських, українських та східноєвропейських наукових шкіл;
  • з поглибленням наукових та прикладних досліджень і поширенням авторитетності членів кафедри та її кращих випускників (молодих професіоналів) у науковій і експертно-аналітичній спільнотах в Україні, Росії та Східної Європи;

у міжнародній та експертно-консультативній діяльності:

  • з розширенням українсько-канадських зв’язків через участь в проектах міжнародної технічної допомоги, що фінансуються Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA);
  • з ініціативною і включеною участю у створенні інноваційної інфраструктури в Харкові та Єврорегіоні «Слобожанщина» з комерціалізації вузівських розробок для вирішення реальних, практичних завдань модернізації та технологічного переозброєння економік Харківської та Бєлгородської областей;
  • зі встановленням взаємовигідних ділових контактів між спеціалістами з комерціалізації інновацій, науковцями та підприємцями з Харкова, всієї України та США в рамках міжнародного проекту «Харківська інноваційна платформа»;

• з активізацією міжнародного співробітництва з провідними російськими вищими навчальними закладами, експертними радами і діловими асоціаціями.