Проблематика досліджень на кафедрі

 • Проблематика досліджень на кафедрі пов’язана, по-перше, з науково-дослідними роботами, які були закріплені за кафедрою і тимчасовим творчим колективом «Стратегія» або в яких брали участь провідні наукові співробітники від кафедри (М.А. Латинін, С.В. Майстро, О.А. Мельниченко та ін.) і, по-друге, з тематикою докторських і кандидатських дисертацій.
 • Основні напрями підготовки кандидатських і докторських дисертацій у відповідності до існуючого професорсько-викладацького складу:
 • Латинін М.А. – д.держ.упр., к.е.н., проф., тема докторської дисертації «Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України»
 • Майстро С.В. – д.держ.упр., к.е.н., доц., тема докторської дисертації: «Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації»
 • Мельниченко О.А. – Д.держ.упр., к.е.н., проф., тема докторської дисертації «Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя населення»
 • Лозинська Т.М. – д.держ.упр., к.е.н., проф., тема докторської дисертації «Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки»
 • Пасемко Г.П. – д.держ.упр., к.е.н., доц., тема докторської дисертації «Державне регулювання аграрних відносин»
 • Бабаєв В.Ю. – к.держ.упр., доц., Тема кандидатської дисертації «Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері»; тема докторської дисертації «Державне регулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України»
 • Ваніна Я.А., к.держ.упр., тема кандидатської дисертації «Реалізація принципу відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування»
 • Дунаєв І.В. – к.гос.упр., доц., тема кандидатської дисертації «Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу»
 • Косенко В.В. – к.гос.упр., доц., тема кандидатської дисертації «Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку»
 • Коваленко М.М. – к.е.н., тема кандидатської дисертації «Формування та ефективне використання оборотних коштів», тема докторської дисертації «Механізм державного регулювання банківського сектору України»
 • Тимоха Д.А. – к.гос.упр., доц., тема кандидатської дисертації «Державне регулювання роботи залізничного транспорту
 • Ульянченко Ю.О. – к.гос.упр., доц., тема кандидатської дисертації «Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки регіону».
 • Дані теми наукових праць допоможуть нашим студентам і слухачам точніше вибрати цікавлять їх наукові напрямки, визначитися з тематикою своїх дипломних робіт (місцями проходження практик) і науковими керівниками. Ця документація також розміщується на сайті Інституту.

• Ряд професорів і доцентів є учасниками сторонніх експертно-консультаційних проектів. Деякі їх наукові та аналітичні роботи та звіти по прикладним питанням управління і стратегічного планування доступні в мережі Інтернет.