Вимоги до оформлення та змісту

У наведених нижче методичних вказівках Ви знайдете рекомендації щодо:

  • вибору оптимальної для Вас теми роботи,
  • порядку наукового керівництва роботою,
  • ходу написання магістерської роботи,
  • потрібної композиції дипломної та магістерської роботи,
  • захисту дипломної (магістерської),
  • технічні вимоги щодо оформлення роботи,
  • а також приклади бібліографічних записів у списку використаних джерел.

Документ для завантаження: