«KARAZIN CAREER WEEK»

19 квітня 2023 року ННІ «Інститут державного управління» узяв участь у проведенні тижня кар’єри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «KARAZIN CAREER WEEK» . На тему «Ефективна поведінка при працевлаштуванні» кафедрою економічної політики та менеджменту була організована зустріч студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з директором з управління персоналом Холдингу «UBC Group» Олексієм ГІБАДУЛЛІНИМ.  Знаний фахівець у сфері управління персоналом, магістр бізнес-адміністрування, доктор філософії Олексій Гібадуллін розповів про Холдинг «UBC Group», представив цікавий фільм про діяльність, напрямки й перспективи відновлення виробництва в умовах воєнного стану. Під час відкритого спілкування учасники зустрічі обговорювали не тільки можливості ефективного працевлаштування та початку кар’єри молодих фахівців, а й характеристики сучасного ринку праці, що поступово відновлюється. Особливе зацікавлення викликала розмова про професії, що сьогодні є найбільш затребуваними на ринку праці не…

Read More

Вітаємо на оновленому сайті кафедри

Кафедра є базовим структурним підрозділом навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут), що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування, а також за іншими спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті. До складу кафедри входять: завідувач кафедри, професори, доценти,старші викладачі, викладачі, асистенти, навчально-допоміжний персонал та наукові працівники. Кафедра економічної політики та менеджменту є випускаючою за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». На сьогоднішній день здійснюється підготовка студентів за денною та заочною формами навчання для здобуття: • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійноюпрограмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; • другого (магістерського) рівня вищої…

Read More