Бабаєв Валерій Юрійович

БАБАЄВ Валерій Юрійович

61001, Україна, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75

+380(96) 859-60-27 (вайбер)

+380(96) 859-60-27 (телеграм)

E-mail: BabaevV@ukr.net

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: доцент закладу вищої освіти кафедри економічної політики
та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління зі спеціальності
механізми державного управління.
Доцент кафедри економічної політики
Наукові інтереси: Державна економічна політика, інноваційний розвиток економіки, управління інноваційними процесами, аграрна
політика, управління проєктами та програмами, антикризове управління економікою

Кваліфікації

Досвід роботи

2003-2020 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2020-2021 рр. – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • «Управління проектами»,
 • «Світові програми відновлення»,
 • «Багаторівневе врядування та смарт-міста»
 • «Інноваційний розвиток підприємства»,
 • «Управління інноваціями»,
 • «Корпоративний менеджмент»,
 • «Економіка і фінанси підприємства»

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 66, 10 – колективні монографії, 11 – навчальних посібників, з яких 2 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові публікації

 1. Бабаєв В.Ю., Тюріна Д.М. Економіко-статистичний аналіз безробіття в Україні. Інфраструктура ринку. 2021. №53. С. 185-189
 2. Бабаєв В. Ю. Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку сільських територій. Державне будівництво. 2019. №2. 
 3. Бабаєв В. Ю. Цільові орієнтири державного регулювання фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Державне будівництво. 2018. №2.
 4. Бабаєв В. Ю., Дрожжин Д. Ю. Методологічні аспекти вдосконалення державних і регіональних цільових програм. Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 1. C. 133-141
 5. Бабаєв В. Ю., Дрожжин Д. Ю. Механізм державного регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 4 (39). С.214-223
 6. Бабаєв В. Ю., Бабаєва І. О. Агроекологічне виробництво як інноваційний напрям розвитку аграрних підприємств. Бізнес Інформ. 2012. №10 (417). С. 116–119
 7. Бабаєв  В. Ю., Маєвська Н. І. Фінансові аспекти розвитку аграрних підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. №3. С. 137–143.
 8. Бабаєв В. Ю. Формування інноваційної інфраструктури в аграрному секторі економіки України. Теорія та практика державного управління. 2011. №4(35). С. 161-168

 Підручники, посібники, монографії

 1. Бабаєв В.Ю., Бабаєва І. О. Заходи сприяння реалізації людського потенціалу в сільській місцевості. Людський потенціал в інноваційній економіці: теорія і практика управління розвитком : монографія / [Н. В. Статівка, О. В. Жадан, В. Л. Міненко та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Статівки, О. В. Жадана. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «магістр», 2021. С. 234-245
 2. Бабаєв В. Ю., Войно-Данчишина О. Л. Практичні аспекти реалізації концепції безперервного навчання. Підготовка економістів в умовах постійної невизначеності: думки професіоналів : монографія / за ред. О. Л. Яременко, Г. Б. Тимохової. Харків : Вид-во НУА, 2021. С. 108–127
 3. Бабаєв В. Ю., Ходякова К. С. Фінансові інструменти сприяння інноваційному розвитку промисловості України. Децентралізація управління, публічні фінанси в Україні : монографія / [О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосов. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. 320 с.
 4. Бабаєв В. Ю. Інноваційний менеджмент. Менеджмент для магістрів : навч. посіб. / [М. М. Коваленко, М. А. Латинін, О. А. Мельниченко та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. С. 10-69.
 5. Бабаєв В.Ю. Методологія визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку регіону. Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 81-97
 6. Бабаєв В.Ю. Теоретичні основи механізмів формування та реалізації регіональної інноваційної політики. Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 97-114
 7. Бабаєв В. Ю., Косенко А.В. Механізм фінансової безпеки регіону. Державна економічна політика регіонального розвитку : навчальний посібник / [М.А. Латинін, О.Ю. Бобровська, Г.О. Дорошенко та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна, д.е.н, проф. В. Б. Родченка. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – С. 100-107
 8. Бабаєв В. Ю. Пріоритетні напрями інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України: стратегічні пріоритети :монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С.140-157
 • Науково-громадська робота:

 • Є членом редакційної колегії журналу «SSP Modern Economics, State andPublic Administration»
  Є асоційованим членом ГО «Соціально-економічні ініціативи і проєкти»
Поділитися