Ваніна Яна Адольфівна

61001, Україна, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75
+380 (99) 785 05 63 (вайбер, телеграм)
+380 (67) 705 73 15
E-mail: yanuska_isai@ukr.net

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: доцент закладу вищої освіти кафедри економічної політики
та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління зі спеціальності місцеве самоврядування.
Доцент кафедри економічної політики
Наукові інтереси: Менеджмент підприємств, публічний менеджмент, місцеве самоврядування, інститути та інституціональне забезпечення економіки, управління бізнес-процесами.

Кваліфікації

Досвід роботи

2001-2021 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 10 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • «Адміністративний менеджмент»
 • «Ситуаційний менеджмент»
 • «Офісний менеджмент»
 • «Інституціональна економіка»
 • «Організація бізнесу».

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 47, 4 – колективні монографії, 6 – навчальних посібників

Основні наукові публікації

 1. Olena V. Gryshnjaeva, Oleksandr A. Меlnychenko, Galyna V. Yeryomenko, Victoria V. Grigoruk, Vita V. Antsupova, Yana A. Vanina Motivation as one of the constituent components of the model of the system of medical and psychological support for the process of adaptation of medical college students to work in primary positions. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 6, JUNE 2020. Р. 1164−1168.
 2. Petrov, K., Kobzev, I., Orlov, O., Kosenko, V., Kosenko, A., & Vanina, Y. (2021). Devising a
  method for identifying the model of multi-criteria expert estimation of alternatives . Eastern-European
  Journal of Enterprise Technologies, 4(3(112), 56–65. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.238020
 3. Ваніна Я.А., Косенко А.В. Концептуальні аспекти соціальної відповідальності бізнесу та
  перспективи її практичної реалізації в Україні. Теорія та практика державного управління. Випуск 2.
  Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. С. 76–85.
 4.  Ваніна Я.А., Александров Р.Р. Конкурентоспроможність товару та підприємства:
  сутність, визначення та відмінності між поняттями. Актуальні проблеми розвитку управлінських
  систем: досвід, тенденції, перспективи : електронний збірник тез науково-практичної конференції,
  25 березня 2021 р.  Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. URL: https://kbuapa.kh.ua/?p=6976.
 5. Косенко А.В., Ваніна Я.А. Удосконалення управління бізнес процесами на підприємствах
  України. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ
  «Магістр», 2020. № 2 (58). 244 с. С. 70–76
 6.  Ваніна Я.А., Міхньов А.О. Підприємництво: сутність, функції, умови діяльності в Україні.
  Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез
  науково-практичної конференції, 26 березня 2020 р.  Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020.
  URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2020-1/doc/2/2-3.pdf
 7. Ваніна Я.А. Якуш А.М. Соціальна відповідальність бізнесу: зміст поняття та роль у
  національній економіці. Управління як чинник економічної рівноваги : програма і матеріали ХІV
  конф. молодих вчених каф. економіки та права, Харків, 08 груд. 2020 р. / Нар. укр. акад. Харків :
  Вид-во НУА, 2020. 168 с. С. 160–163.
 8. Косенко А. В., Ваніна Я. А. Особливості організації бізнесу в мережі Інтернет. Теорія та
  практика державного управління : збірник наукових праць № 2. 2019. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ
  «Магістр», 2019. С. 143–151.
 9.  Ваніна Я. А., Солодун А.В. Класичні принципи управління. Актуальні проблеми розвитку
  управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез науково-практичної конференції,
  20 березня 2019 р. : електронне видання. URL: www.kbuapa.kharkov.ua
 • Науково-громадська робота:

 • Є асоційованим членом ГО «Соціально-економічні ініціативи і проєкти».
Поділитися