Вступ 2024

Настав час зробити правильний вибір!  

Кафедра економічної політики та менеджменту ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є випускаючою за спеціальністю 073 «Менеджмент» та здійснює підготовку студентів за двома рівнями вищої освіти:
✔ за першим (бакалаврським) – за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент».
Навчальний план за цією програмою розроблено на основі чинної бакалаврської програми Georgetown University McDonough School of Business.
Найбільш затребувана на українському ринку формальної економічної освіти бакалаврська програма дозволяє формувати як загально-культурні, так і професійні компетенції майбутнього молодого менеджера.  
✔ за другим (магістерським) – за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки». Навчальний план розроблено на базі кращих світових стандартів Harvard Business School (HBS) та The London School of Economics and Political Science (LSE). Розрахована на топ-менеджерів та власників бізнесу. Передбачає дуальну освіту (поєднання теоретичних занять та стажування в провідних вітчизняних і міжнародних компаніях).  
Комплексні тренінги, які передбачено навчальним планом освітньої програми проводять фахівці-практики провідних компаній: UBC GROUPТОВ «Simcord», ТОВ «Компанія СТВ-груп», АТ КБ «ПРИВАТБАНК»АТ «БАНК «ГРАНТ», тощо.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»
 3 роки 10 місяців з отриманням кваліфікації «Бакалавр менеджменту» за денною та 3 роки 10 місяців за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);
 1,4 роки з отриманням кваліфікації «Магістр менеджменту» за денною та заочною формою навчання (на базі першого рівня вищої освіти – бакалавр).
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Випускники будуть мати стратегічне, аналітичне, критичне та креативне мислення, навички проектування та адміністрування, командної та самостійної роботи, високий рівень знання іноземних мов, а також будуть здатними забезпечувати ефективність розвитку як приватних, комунальних, так і державних організацій різних рівнів.
 Хто розповість про спеціальність «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» в в ХНУ ім. В. Каразіна краще, ніж його студенти та випускники?! Дивіться відео та обирайте!
 

 

 

 

Поділитися