Горбань Аліна Ігорівна

61001, Україна, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75

+380950048785
fartushnaya.alin@gmail.com

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: Старший викладач закладу вищої освіти кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління 
Наукові інтереси: Стратегічне планування, стратегічне управління, управління змінами, сталий розвиток територій, макроекономічний аналіз та реінжиніринг бізнес процесів, економічна політика, економіка підприємств, логістика, державна регіональна політика, управлінське консультування, проектний менеджмент.

Кваліфікації

Досвід роботи

2012 – Відділ Прогнозування, аналізу та зведення інформаціїДепартаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
2014-2021 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 9 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • «Стратегічне управління»,
 • «Стратегічне планування»,
 • «Макроекономіка»,
 • «Інфрастуктура товарного ринку та основи біржової діяльності»,
 • «Логістичний менеджмент»,
 • «Реінжиніринг бізнес-процесів та управлінське консільтування»

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 34

Основні наукові публікації

 1. Горбань А.І., Латинін М.А., Іванов Д. В. Комплексний підхід до удосконаленні економічного потенціалу сільських територій в контексті децентралізації в Україні. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: науково-теоретичні аспекти: монографія ХарРІНАДУ «Магістр», 2021. 278 с.
 2. Горбань А.І. Теоретико-методологічні підходи до здійснення стратегічної оцінки системи управління як передумови розвитку сільських територій в умовах децентралізації в Україні / А.І. Горбань // Актуальні проблеми державного управління.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – № 1.
 3. Горбань А.І. Дієвість державної політики стратегічного розвитку сільських територій в умовах децентралізації Україні. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: науково- теоретичні аспекти / за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. Харків: Вид-во «Магістр», 2020. 342 с.
 4. Горбань А.І. План організаційного розвитку органів публічної влади як запорука удосконалення державного стратегічного управління розвитком сільських територій в Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей : зб. тез XХ Міжнар. наук. конгресу. Харків. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. 524 с. С. 301-304.
 5. Horban A. Public-private partnership in cybersecurity / A/ Horban, V. Kruhlov, M. Latynin / 1st International Workshop on Cyber Hygiene & Conflict Management in Global Information Networks. Collection of
  Scientific Papers. – 2019, Kyiv
 6.  Гнатенко А.І. Актуальні питання запровадження стратегічного підходу в менеджмент підприємств україни / А.І. Гнатенко, Поліщук // Теорія та практика державного управління.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 4. C. 65-72.
 7. Гнатенко А.І. Управління стратегічними змінами на регіональному рівні в Україні/ А.І. Гнатенко// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – № 4. – С. 29-35
 8. Hnatenko A. Decision-making by Local Authorities, Involving Consultation with the Community / A. Hnatenko, O. Reshevets // Innovations in science and education: Challenges of our Time. Collection of Scientific Papers. – 2016, London, 196 p., P.32-36.
 9. Гнатенко А. І. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку регіонів країн Центральної та Східної Європи / А. І. Гнатенко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – № 4(39). – С. 512 – 518.
 10. Гнатенко А. І. Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи / А. І. Гнатенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДРІ НАДУ , 2013. – № 3(18). – С. 51 – 60.
 11. Гнатенко А. І. Зарубіжний досвід стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком / А. І. Гнатенко // Економіка будівництва і міського господарства: зб. наук. пр. Донбаської нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка, 2013. – Т. 9. – № 4. – С. 275 – 286.
 12. Гнатенко А. І. Теоретичні підходи до визначення механізмустратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком / А. І. Гнатенко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – № 2. – С. 105 – 13.

 Підручники, посібники, монографії

 • Науково-громадська робота:

 • Член ГО «Інститут публічного управління та адміністрації»
  Член Ради молодих вчених ННІ «Державного управління» Харківського національного унівеситету ім. В.Н. Каразіна
  Консультант ГО «Інститу соціальної політики регіону»
 • Листопад 2022 – березень 2023р. – консультування міжнародних проектів :“Sustainability Review @ Uniper Procurement” (сталий розвиток логістичних ланцюгів), “Elsewedy – Scenario based growth fields” (розробка сценаріїв майбутнього стратегічного розвитку енергетичної компанії), “OTIS Data Collector, Bayer” (проектний в ІТ сфері)
Поділитися