Захищені дисертації

Докторські дисертації

Латинін М.А. Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України (2007)

Лозинська Т.М. Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки (2008)

Майстро С.В. Державне регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації (2010)

Мельниченко О.А. Державна політика щодо підвищення рівня та якості життя населення (2010)

Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрних відносин (2012)

Ульянченко Ю.О. Державна політика розвитку конкурентного середовища в аграрній сфері (2014)

Кандидатські дисертації

Ульянченко Ю.О. Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки регіону (2005)

Стрельцов В.Ю. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування (2005)

Косенко В.В. Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку (2005)

Копелець О.О. Механізми державного регулювання розвитку сільського господарства (2006)

Шкаберін В.М. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні (2006)

Линник С. О. Державне регулювання природокористування на регіональному рівні (2006)

Бабаєв В.Ю. Державне регулювання розвитку обслуговуючої кооперації в аграрній сфері (2007)

Мартиненко В.О. Стратегія реформування системи охорони природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект (2007)

Дрожжин Д.Ю. Розвиток державного регулювання електроенергетики в Україні (2007)

Дунаєв І.В. Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу (2008)

Галушко В.О. Державне регулювання технічного переоснащення аграрної сфери на засадах фінансового лізингу (2009)

Шарий Г.І. Державне регулювання земельних відносин в Україні (2010)

Чухно І.А. Механізм державного управління розвитком сільських територій України (2010)

Купалов Р.А. Державне регулювання розвитку підприємницького середовища в умовах глобалізації (2011)

Грибко О.В. Державне регулювання якості та обігу нових типів продовольчих товарів в Україні (2011)

Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль в агропромисловому комплексі України (2012)

Процюк С.Л. Державна політика соціального захисту економічно активного населення (2012)

Чернятін А.С. Державне регулювання інвестиційної привабливості АПК на регіональному рівні в Україні (2012)

Круглов В.В. Механізми управління державним майном в Україні (2012) 

Ваніна Я.А. Реалізація принципу відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування(2014)

Косенко А.В. Механізми  державного регулювання  інвестиційних  потоків в Україні  (2014)

Гнатенко А.І.  Стратегічне планування у сфері державного управління регіональним розвитком (2015)

Курінна Т.А. Розвиток державного фінансового контролю в аграрному секторі економіки України (2015)

Суворов В.П. Механізми державного регулювання земельних відносин в сфері містобудування в Україні (2016)

Пастух Є.В. Механізми реалізації державної регіональної економічної політики в Україні (2016)

Поділитися