Історія кафедри

Історія кафедри

 • У вересні 1995 р. була створена кафедра економіки, фінансів та державного управління. У 1997 р. частина дисциплін, пов’язаних з державним управлінням, була передана новоствореній кафедрі державного управління та менеджменту, а наша кафедра була перейменована в кафедру економіки та фінансів.
 • Кафедра економічної політики була створена наказом ректора УАДУ при Президентові України № 467/1 від 27 серпня 2001 р.
 • Першим завідувачем кафедри, який заклав ціннісні основи у взаєминах членів кафедри і сформував її нинішній колектив, був професор Г.О. Андрусенко (1939-2012 рр. ж.)
 • З 2007 року очолює кафедру Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор.
 • У зв’язку з реорганізацією структури Інституту з 01 січня 2013 р. кафедра
  розширилася, змінила назву на «кафедру економічної політики та менеджменту»,
  набувши більш високий статус та перейшовши на новий, принципово важливий
  виток свого розвитку – стала випусковою зі спеціальності «Менеджмент
  організацій» та напрямком підготовки «Менеджмент».
 •  Після приєднання Інституту до Харківського національного університету імені В.Н.
  Каразіна у 2023 році кафедра стала випусковою також за спеціальністю «Публічне
  управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне
  управління економічною та цифровою модернізацію суспільства».
 •  Зараз головним напрямком діяльності кафедри є викладання фундаментальних і
  спеціальних економічних і управлінських дисциплін студентам за спеціальностями
  «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», а
  також студентам магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління
  та адміністрування».
Поділитися