Коваленко Наталія Володимирівна

61001, Україна, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75
+380 (95) 538-15-07 (Viber, Telegram)
E-mail: nkovalenko2008@ukrl.net

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: доцент закладу вищої освіти кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління зі спеціальності
механізми державного управління. Доцент кафедри економічної політики та менеджменту
Наукові інтереси: Публічне управління та адміністрування

Кваліфікації

Досвід роботи

1994 – 1995 рр. – Харківська загальноосвітня школа № 38, вчитель
1995 – 1996 рр. – Харківський інтернат № 4, вихователь
1996 – 2008 рр. – Харківська загальноосвітня школа I – III ступенів № 132, вчитель
2008-2021 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 27 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • «Статистичні методи в державному управлінні»
 • «Статистика праці»
 • «Страхування»
 • «Корпоративне управління»

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 65,  колективні монографії -3, навчальних посібників – 6, з яких 2 з грифом Міністерства освіти і науки України, статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України – 22

Основні наукові публікації

 1. Коваленко Н.В. Нормативно-правовой механизм государственного управления рынком недвижимости /
  Н.В. Коваленко // Legea si Viata. – 2014. – № 3/3(252). – С. 77–80.
 2. Коваленко Н.В. Державне стимулювання реконструкції житлового фонду в ринковому суспільстві /
  Н.В. Коваленко // Економіка та держава. – 2014 – № 8 – С. 117–120.
 3. Коваленко Н.В. Редевелопмент у стратегіях державного управління територіальним розвитком / Н.В. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 12. – С. 163–166.
 4. Коваленко Н.В. Квадранти ефективного розвитку економіки України / Н.В. Коваленко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. №2 (50). С. 72-78.
 5. Korzhenko V., Kovalenko N., Kozyrieva N., Ozarovska A., Solovykh V. World economy and international ekonomic relations. International Ralations Review. 2019. № 4. P. 202–214. URL :
  https://www.academia.edu/39050441/INTERNATIONAL_RELATIONS_REVIEW_2019_4_
 6. Dunayev I. Reshaping Institutional Basis for Regional Economic Progress: Findings for Present-day Ukraine and
  Promising Democratic Countries / I. Dunayev, N. Stativka, O. Milash, A.Nadtochii, N. Kovalenko / Progress in Economics Research. Vol. 44 / Edited monograph: ed. Albert Tavidze. New York: NOVA Publ., 2020. 229 p. URL: https://novapublishers.com/shop/progress-in-economics-research-volume-44.
 7. Луговенко Н.В., Коваленко Н. В. Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і суспільства.
  Інфраструктура ринку. 2020. № 42. p. 187-193. URL: http://www. market-infr.od.ua/uk/42-2020 
 8. Коваленко Н. В., Луговенко Н.В. Стимулювання та регулювання надходжень приватних грошових переказів в Україну. Theory and Practice of Public Administration : Collection of Scientific Works. – Kharkiv : Publisher of KRI NAРA “Magistr”, 2020. – Issue 2 (69) – p. 96-105.
 9. Korzhenko V., Kovalenko N., Kozyrieva N. Philosophy of mechanisms for state impact in market environment :
  experience of Ukraine. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2020. № 2 (58). P. 16–24. URL : http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/419/583
 10. Коваленко Н. В., Луговенко Н.В. Механізми управління державним боргом України : виклики та основні
  напрями їх удосконалення. Державне будівництво. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. Т.1 №30. С. 1-16. URL: https://db.kh.ua/index.php/db/issue/current
 11. Коваленко Н. В., Луговенко Н.В. Публічне управління як форма сучасної комунікації держави, суспільства і бізнесу. Публічне адміністрування та національна безпека. 2021. № 3(19), С. 31-39. URL: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3
 12. Коваленко Н. В. Внутрішній ринок як механізм забезпечення розвитку держави // The ХХXIII International Scientific and Practical Conference «Trends in the development of science in the modern world», August 23 – 26, 2022, Graz, Austria. P. 82–86.
 13. Коваленко Н. В. Публічність в управлінні державою // The ХХXIV International Scientific and Practical Conference «Problems of the development of modern science», August 30 – September 02, 2022, Madrid, Spain. P. 128–133.
 14. Коваленко Н. В. Сучасна Україна: управління змінами чи управління розвитком // The ХХXV International
  Scientific and Practical Conference «Science, development and the latest development trends», September 06 – 09, 2022, Paris, France. P. 157–163.
 15. Коваленко Н. В. Соціальні технології публічного управління. The 1st International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (October 19-21, 2022) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2022. P. 252–261. URL : https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-19-21-10-2022-osaka-yaponiya-arhiv/

Наукові статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Petrunenko I., Belei S., Petchenko M., Kovalenko N., Bodnar O., Maslak N. Organizational and Financial Principles for the Development of Euroregions. International Journal of Economics & Business Administration, Volume VIII, Issue 3, 150-160, 2020 URL : https://ijeba.com/issues/8/33 (SCOPUS)
 2. Zakharina O., Korzhenko V., Kovalenko N., Shashyna M., Tomoshevska A., Mosiichuk I. Analysis of the development ofpudlic-privat partntrship under the conditions of implementation of economic projects. Revista San Gregorio. No 42(2020). P. 156–169. URL: http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/issue/archiv (SCOPUS)
 3. Kоzakov, V., Kovalenko, N., Golub, V., Kozyrieva, N., Shchur, N., Shoiko, V. Adaptation of the Public Administration System to Global Risks. Journal of management Information and Decision Sciences. 2021. 24(2), 1-8. URL: https://www.abacademies.org/journals/month-february-year-2021-vol-24-issue-2-journal-jmids-past-issue.html (SCOPUS)

 Підручники, посібники, монографії

 1. Коваленко Н. В. Планування діяльності організацій / Н.В. Коваленко // Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» /[М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 179–187.
 2. Коваленко Н.В. Ділове адміністрування. Модуль 2: Корпоративне управління / Н.В. Коваленко // Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [О.Б. Коротич, В.Ю. Бабаєв, І.В. Дунаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 42–47.3.
 3. Планування та прогнозування діяльності організації: Методичні вказівки для студентів факультету соціально- економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» / укл. Я. А. Ваніна, Н. В. Коваленко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – 18 с. (електронна версія)
 4.  Коваленко Н.В. Еволюція інституцій ринку нерухомості в соціальних практиках та історії суспільної думки / Н.В. Коваленко // Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації : [монографія] / [М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, С.В. Майстро та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 194–205.
 5. Коваленко Н.В. Інновація технологій впливу на розвиток ринку в сучасному суспільстві / Н.В. Коваленко //Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації : [монографія] / [М.А. Латинін  С.В.Майстро, В.Ю. Бабаєв та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр, проф.  М.А. Латиніна. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 75–83.
 6. Корженко В. В., Коваленко Н. В. Теорія та історія філософії публічного управління. Філософія публічного
  управління : [кол. монографія] / В. П. Солових та ін. ; наук. ред. В. П. Солових. Київ:НАДУ, 2020. С. 11–52.
 • Науково-громадська робота:

 •  
Поділитися