Ліцензії

Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації

  • Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 1)

  • Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 2)

 

•Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2175591 із спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”

• Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 2175590 з напряму підготовки “Менеджмент

  • Довідка про включення до Державного реєстру внз України
Поділитися