Луговенко Наталія Вікторівна

61001, Україна м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75
+380 (50) 984-03-11 (вайбер, телеграм)
E-mail: nata_vict@ukr.net

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: Доцент кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління зі спеціальності механізми
державного управління. Доцент кафедри економічної теорії та фінансів.
Наукові інтереси: Взаємодія держави ринку і суспільства, фінансовий та управлінськийоблік, соціальне підприємництво, управління змінами, трансформація суспільних відносин.

Кваліфікації

Досвід роботи

1999-2000рр. – ПАТ банк «Надра»
2000-2001рр. – ТОВ «Балкан-БЕМС»
2003-2004рр. – Управління ПФУ в Харківській області
2005˗2021 рр. ˗ Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2021- по т.ч. ˗ Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 19 років.

Навчальна робота

    Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

  • «Модернізація суспільних відносин та управління змінами»
  • «Сучасні стандарти роботи з персональними даними»
  • «Фінансовий та управлінський облік»
  •  «Податковий менеджмент, валютне та митне регулювання»
  • «Тайм менеджмент»

Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 35, колективні монографії – 4, підручників та посібників – 2

Основні наукові публікації

1. Корпоративне управління державними банками / Прогнозування і планування економічного
розвитку: мікро –та макро рівень. Р.1.  Вибір і планування національного економічного розвитку. Колективна монографія С.15-20. м. Каунас, Литва. 2020.
2. Корпоративна взаємодія держави, бізнесу та суспільства на сучасному ринку праці/Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості. Р. 1.
Інноваційний розвиток національної економіки. Колективна монографія с.15-20.  м. Каунас,
Литва.  2021
3. Lugovenko N. Nationalization of banks: the choice of management model. // Scientific
achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical
conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 21-27. URL:
http://sci-conf.com.ua.
4. Єлагін В.П., Мамонова В.В., Луговенко Н.В. Воропай Л.А. // Фінансово-кредитна діяльність :
проблеми теорії та практики.  Вип. 1 (32), 2020. – С. 453-462. Accesible at Web of Science
ISSN: 2306-4994, E-ISSN: 2310-8770 Accesible at https://doi.org/10.15587. 
5. Луговенко Н.В, Єлагін В.П, Афанасьєва Ю. В Соціально-економічні чинники впливу на
розвиток ринку праці в Україні. Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики.- Вип. 1(28), 2021
6. Луговенко Н.В., Коваленко Н.В Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і
суспільства. Інфраструктура ринку. 2020. №42.  http://market-infr.od.ua/uk/42-2020  
7. Луговенко Н.В.,  Коваленко Н.В., Стимулювання та регулювання надходжень приватних
грошових переказів в Україну. Theory and Practice  of Public Administration: Collection of
Scientific Works. – Kharkiv: Publisher of KRI NAPA “Magister”, 2020. – Issue 2 – p.22
8. Луговенко Н.В., Коваленко Н.В Механізми управління державним боргом України: виклики
та основні напрями їх удосконалення. Theory and Practice  of Public Administration: Collection
of Scientific Works. – Kharkiv: Publisher of KRI NAPA “Magister”, 2021. – Issue 1 – p.20  DOI:
10.34213/db.21.01.09
9. Луговенко Н. В. Наукове осмислення і практичне застосування поняття «функція» в публічному
управлінні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". —
2021. — №4.  https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-4-7471
10. Луговенко Н. В., Коваленко Н. В. Публічне управління як форма сучасної комунікації
держави, суспільства і бізнесу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та
національна безпека". — 2021. — №3.  https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7367
11. Луговенко Н.В Партнерські відносини держави і бізнесу на ринку праці.  Публічне
адміністрування та національна безпека. 2021. №4(19) с.23
12. Луговенко Н.В Трудові відносини роботодавця і працівника з погляду
бухгалтерського обліку. Публічне адмініструванняя та національна безпека. 2021.
№11(19) с.20

Наукові статті у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз даних.

1.Єлагін В.П.,  Мамонова В.В., Луговенко Н.В. Воропай Л.А. // Фінансово-кредитна діяльність :
проблеми теорії та практики.  Вип. 1 (32), 2020. – С. 453-462. Accesible at Web of Science
ISSN: 2306-4994, E-ISSN: 2310-8770 Accesible at https://doi.org/10.15587. 
2. Луговенко Н.В, Єлагін В.П, Афанасьєва Ю. В Соціально-економічні чинники впливу на
розвиток ринку праці в Україні. Збірник наукових праць "Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики.- Вип. 1(28), 2021

Підручники, посібники

1. Корпоративне управління державними банками / Прогнозування і планування економічного
розвитку: мікро –та макро рівень. Р.1.  Вибір і планування національного економічного
розвитку. Колективна монографія С.15-20. м. Каунас, Литва. 2020.
2. Корпоративна взаємодія держави, бізнесу та суспільства на сучасному ринку
праці/Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості. Р. 1.
Інноваційний розвиток національної економіки. Колективна монографія с.15-20.  м. Каунас,
Литва.  2021

Громадська робота:

Член професійної спілки підприємців України

Поділитися