Місія кафедри

  • Місія кафедри: фундаментальна підготовка управлінців для організацій та підприємств малого і середнього бізнесу, здатних ініціативно реалізовувати свій творчий потенціал у професії та бути гідним прикладом лідерства для колег і однодумців.
  • Реалізація місії з підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних молодих менеджерів забезпечується за рахунок:

– постійного вдосконалення навчального плану, програм дисциплін, навчально-методичних комплексів, аудиторного фонду та творчих робіт студентів відповідно;

– вдосконалення курсів, що викладаються, підготовки високоякісних навчально-методичних та наукових робіт;

– постійного застосування в навчальному процесі перевірених результатів поєднання наукової теорії і реальної проектної практики управління, що практикується викладачами кафедри;

– залучення до навчального процесу висококваліфікованих викладачів і фахівців;

– стимулювання викладачів і аспірантів кафедри до повного розкриття власного потенціалу на благо кафедри та Інституту та закріпленні їх у якості експертів в галузі управління та місцевої економіки;

– оволодіння студентами сучасними інформаційними технологіями;

– забезпечення навчального процесу сучасною літературою та технічним обладнанням;

– міжнародного співробітництва із зарубіжними партнерами у підготовці кадрів у галузі економіки та менеджменту.

  • Завдання кафедри:

– сформувати у студентів цілісне бачення економічної та інноваційної дійсності в управлінні малими та середніми підприємствами;

– сформувати у студентів комплексне і різнобічно мислення, що дозволяє формувати адекватне уявлення про сучасні процеси управління в компанії і перетвореннях в національній економіці;

– забезпечити фундаментальні знання в галузі наук про людську діяльність, стимулюючі випускника протягом всіх життя здобувати нові знання про складну природу управлінського процесу.

  • Кафедра є випусковою за напрямом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент», а також магістрів за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» .
  • Кафедра керує виробничої та переддипломної практик, координує творчо-дослідницьку роботу студентів.

• Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту – Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор.