Місія кафедри

 • Місія кафедри: фундаментальна підготовка управлінців для організацій та підприємств малого і середнього бізнесу, здатних ініціативно реалізовувати свій творчий потенціал у професії та бути гідним прикладом лідерства для колег і однодумців.
 • Реалізація місії з підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних молодих менеджерів забезпечується за рахунок:

– постійного вдосконалення навчального плану, програм дисциплін, навчально-методичних комплексів, аудиторного фонду та творчих робіт студентів відповідно;

– вдосконалення курсів, що викладаються, підготовки високоякісних навчально-методичних та наукових робіт;

– постійного застосування в навчальному процесі перевірених результатів поєднання наукової теорії і реальної проектної практики управління, що практикується викладачами кафедри;

– залучення до навчального процесу висококваліфікованих викладачів і фахівців;

– стимулювання викладачів і аспірантів кафедри до повного розкриття власного потенціалу на благо кафедри та Інституту та закріпленні їх у якості експертів в галузі управління та місцевої економіки;

– оволодіння студентами сучасними інформаційними технологіями;

– забезпечення навчального процесу сучасною літературою та технічним обладнанням;

– міжнародного співробітництва із зарубіжними партнерами у підготовці кадрів у галузі економіки та менеджменту.

Завдання кафедри:

 • сформувати у студентів цілісне бачення інноваційної дійсності в публічному управлінні та адміністрування, а також у менеджменті підприємств;
 • сформувати у студентів комплексне і різнобічно мислення, що дозволяє формувати адекватне уявлення про сучасні процеси в публічному управлінні та адміністрування, а також в управлінні компаніями і перетвореннями в національній економіці;
 •  забезпечити фундаментальні знання в галузі наук про людську діяльність,
  стимулюючі випускника протягом усього життя здобувати нові знання про складну
  природу управлінського процесу.

Кафедра є випусковою за:

 • першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та
  адміністрування»;
 • другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне управління економічною та цифровою модернізацію суспільства» з спеціальністю 073 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Кафедра керує виробничою та переддипломною практиками, координує творчо-
дослідницьку роботу студентів.

• Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту – Латинін Микола Анатолійович, доктор наук з державного управління, професор.

Поділитися