Профіль кафедри

Профіль кафедри

  • Кафедра є випусковою за напрямом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент», а також магістрів за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» .

Випускова кафедра – це базовий структурний  підрозділ вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, що координує повний цикл освітнього процесу за відповідним напрямом та спеціальністю, забезпечує державну атестацію випускників, а також виконання та захист дипломних (магістерських) робіт.

На факультеті магістерської підготовки Інституту за кафедрою закріплені два нормативних модуля: «Стратегічне планування та управління змінами», «Мікро- та макроекономіка для розробки публічної політики» і сім дисциплін спеціалізації та факультативних дисциплін: «Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка», «Монетарна політика і державне регулювання банківської і біржової діяльності», «Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України»,«Торгова політика», «Інституційні основи державного регулювання економіки і підприємництва», «Функціональні механізми державного регулювання економіки», «Структурно-галузеві механізми державного регулювання економіки».

На факультеті соціально-економічного управління викладачами кафедри викладається близько 20 дисциплін економічного та управлінського профілів, серед яких «Основи менеджменту», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика», «Економічний аналіз», «Маркетинг», «Інноваційний менеджмент», «Ситуаційний менеджмент» та ін.