Профіль кафедри

Профіль кафедри

Кафедра є випусковою за:
• першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійноюпрограмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» заспеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
• другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
• другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою«Публічне управління економічною та цифровою модернізацію суспільства» заспеціальністю 073 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28«Публічне управління та адміністрування».

Випускова кафедра – це базовий структурний  підрозділ вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, що координує повний цикл освітнього процесу за відповідним напрямом та спеціальністю, забезпечує державну атестацію випускників, а також виконання та захист дипломних (магістерських) робіт.

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за кафедрою закріплені такі дисципліни:
На другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування в корпоративному секторі економіки» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за кафедрою закріплені такі дисципліни:
На другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Публічне управління економічною та цифровою модернізацію суспільства» за спеціальністю 073 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за кафедрою закріплені
такі дисципліни:

Поділитися