Керівництво аспірантами і докторантами

Діючі наукові керівники:

  • Латинін М.А., д.держ.упр., проф. – керує підготовкою аспірантів і докторантів з 2006 р.; спеціалізація: держрегулювання аграрного сектора економіки України, інноваційна трансформація виробничої сфери (методологія управління та організаційно-економічне забезпечення реформ), регулювання земельних відносин, управління державним майном; стратегічне управління на макро-і мезорівнях, інтелектуальна власність.
  • Майстро С.В., д.держ.упр., доц. – керує підготовкою аспірантів з 2008 р.; спеціалізація: держрегулювання аграрного ринку в умовах глобалізації, політика соціального захисту населення.
  • Мельниченко О.О., д.держ.упр., проф. – керує підготовкою аспірантів з 2007 р.; спеціалізація: політика щодо підвищення рівня та якості життя населення, розвиток багатофункціональних міст, економіка інноваційного підприємства.
  • Лозинська Т.М., д.держ.упр., проф. – керує підготовкою аспірантів з 2007 р.; спеціалізація: продовольча безпека країни, держрегулювання аграрного сектора економіки України, стратегічне управління на макро-і мезорівнях, маркетинг інновацій.
Поділитися