Аспіранти та докторанти кафедри

Станом на березень 2013 р. у докторантурі Інституту навчається один викладач кафедри В.Ю. Бабаєв, тема його дисертації «Державне регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України» (науковий консультант д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України  О.Ю. Амосов)

Над своїми кандидатськими роботами на кафедрі працюють такі аспіранти денної та заочної форм навчання:

 • Шевченко А.С., тема «Механізми державного регулювання розвитку багатофункціональних міст» (науковий керівник д.держ. упр., проф. Мельниченко О.А.)
 • Лермонтова Ю.О., тема «Державне управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій» (науковий керівник д.держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Леонова Ю.О., тема «Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств фармацевтичної галузі України» (науковий керівник д.держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Куренна Т.О., тема «Удосконалення системи державного фінансового контролю в агропромисловому комплексі України» (науковий керівник д.держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Дипко С.С., тема «Механізми державного регулювання ресоціолізації засуджених неповнолітніх» (науковий керівник д.держ. упр., проф. Мельниченко О.А.)
 • Юрченко Є.О. тема «Розвиток механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні» ( науковий керівник д.держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Гнатенко А.І., тема «Стратегічне планування у сфері державного управління регіональним розвитком» (науковий керівник д.держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Малько Ю.С., тема «Державна політика підтримки сільського розвитку» (науковий керівник держ. упр., проф. Лозинська Т.М.);

а також шість здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління, а саме:

 • Коваленко В.М., тема «Державне управління розвитком земельних відносин в Україні» (науковий керівник держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Прокопенко А.С., тема «Державне регулювання економічної безпеки держави» (науковий керівник держ. упр., проф. Латинін М.А.)
 • Олійник В.О., тема «Державне регулювання продовольчої безпеки України в умовах глобалізації» (науковий керівник д.держ. упр., доц. Майстро С.В.)
 • Вітренко-Хрустальова Т.М., тема «Державне регулювання інноваційного розвитку економіки України» (науковий керівник д.держ. упр., доц. Майстро С.В.)
 • Хірамагомедов М.Г., тема «Державне регулювання ринку зерна України в умовах глобалізації» (науковий керівник д.держ. упр., доц. Майстро С.В.)
 • Захаров В.М. (науковий керівник держ. упр., проф. Лозинська Т.М.).

 

Поділитися