Співробітники кафедри

Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор, Латинін Микола Анатолійович
професор — д.держ.упр., проф. Дунаєв Ігор Володимирович
професор – д.держ.упр., проф. Коваленко Микола Миколайович
професор — д.держ.упр., проф. Ульянченко Юрій Олександрович
доцент — к.держ.упр., доц. Бабаєв Валерій Юрійович
доцент — к.держ.упр., доц. Ваніна Яна Адольфівна
доцент — к.держ.упр., доц. Клименко Наталія Григорівна
доцент — к.держ.упр., доц. Косенко Аліса Володимирівна
доцент — к.держ.упр., доц. Косенко Віктор Вікторович
доцент — к.е.н., доц. Коваленко Наталія Володимирівна
доцент — к.держ.упр., доц. Луговенко Наталія Вікторівна
доцент — к.держ.упр., доц. Тимоха Денис Анатолійович
старший викладач — к.держ.упр. Горбань Аліна Ігорівна
старший викладач — к.держ.упр. Берлізова Вікторія Анатоліївна
провідний фахівець кафедри — Шульга Інна Вікторівна

Поділитися