Тематики дипломних та магістерських робіт

  • Тема дипломної роботи має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження має бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики у галузі менеджменту.
  • Студенту надається право вибору теми дипломної роботи згідно розробленої кафедрою орієнтувальної тематики дипломних робіт, яка щорічно переглядається і доповнюється.
  • Студенти можуть пропонувати власні теми для узгодження на кафедрі. Це може бути зумовлено: попередніми науковими дослідженнями студента; замовленням або пропозиціями організації, з якою збирається співпрацювати студент під час переддипломної практики. У цьому випадку оформлюється замовлення-зобов’язання на розробку та впровадження науково-дослідної теми у формі дипломної роботи.
  • Вибір теми дипломної роботи оформлюється заявою на ім’я завідуючого кафедрою, де вказується повна назва теми та найменування підприємства або організації, на матеріалах якої буде виконуватися робота.

 

  • Тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за напрямами):

1) Система управління підприємством (організацією)

2) Управління конкурентоспроможністю підприємства

3) Корпоративне управління

4) Управління покращенням забезпеченням та використанням виробничих ресурсів на підприємстві (в організації)

5) Управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації)

6) Реформування організаційної структури управління підприємства (організації)

7) Планування, облік, контроль на підприємстві

8) Удосконалення оперативного управління на підприємстві (в організації)

9) Розвиток маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації)

10) Фінансовий та інвестиційний менеджмент на підприємстві (в організації)

11) Інноваційний менеджмент на підприємстві (в організації)

Поділитися