Тимоха Денис Анатолійович

ТИМОХА Денис Анатолійович
61001, Україна м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75
+380 95 851 30 25 (вайбер, телеграм)
+380 (97) 284 92 79
E-mail: timoxadenisprepod@gmail.com

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: Доцент кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління зі
спеціальності механізми державного управління.
Доцент кафедри економічної політики.
Наукові інтереси: Менеджмент, стратегічне планування, публічне
управління, державне регулювання економіки, сучасні технології навчання, управління зміна, операційний
менеджмент, ризик менеджмент, HR менеджмент,
офісний менеджмент, корпоративний менеджмент

Кваліфікації

Досвід роботи

1997 – 1998 р. – Спеціаліст 1 категорії загального відділу ХарРІ НАДУ при Президентові України;
2000 – 2001 р. – Начальник відділу кадрів ХарРІ НАДУ при Президентові України;
2002 – 2004 р. – Аспірант кафедри державного управління та менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України;
2004 р. – 2020 р. – Доцент кафедри економічної політики і менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові України;
2021 р. по т.ч. – Доцент кафедри економічної політики і менеджменту ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • «Менеджмент»,
 • «Операційний менеджмент»,
 • «Ризик менеджмент»,
 • «Менеджмент корпорацій»,
 • «Офісний менеджмент»,
 • «HR менеджмент».

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 24, 2 колективні монографії, 21 статті фахових
виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Структурно-функциональное обеспечение деятельности территориальных органов власти / Н.М.Мельтюхова, В.В.Корженко, Г.С.Одинцова и др.; под общ. ред. Н.М. Мельтюховой // Изд-во Харри НАГУ “Магистр”, 2007. – 244 с. и др.
 2. Наукові засади удосконалення державного регулювання [Текст] / Д. А. Тимоха // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 1 (20). – С. 103-109 
 3. Тимоха Д.А. Удосконалення організаційного механізму державного регулювання роботи залізничного транспорту // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (27). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – С. 149 – 155.
 4. Тимоха Д.А. Особливості державного регулювання функціонування залізничного транспорту // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 2 (29): У 2 ч. – Ч. 2. – С. 131 – 138.
 5. Тимоха Д.А. Реалізація принципу пріоритетності інтересів споживачів при здійсненні державного регулювання роботи залізничного транспорту // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 3 (15). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006 . – С. 197 – 203.
 6. Верлока В.С., Тимоха Д.А. Державне регулювання роботи та розвитку залізничного транспорту: вітчизняний та світовий досвід // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. пр. – Вип. № 9-10. – Х.: ХарДАЗТ, 2005. – С. 222 – 227.
 7. Тимоха Д.А. Структурно-функціональне забезпечення реалізації державної політики в галузі залізничного транспорту // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 1(10). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С. 12 – 18.
 8. Тимоха Д.А. Вплив різних гілок державної влади на розвиток залізничного транспорту України  // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ, 2002. – № 2 (13): У 2 ч. – Ч. І. – С. 198 – 201.

Підручники, посібники, монографії

 1. Публичное администрирование в Украине: учеб. пособие. / [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова и др..]; Под общ. ред. филос проф. В.В. Корженко, к.э.н., доц. Н.М. Мельтюхов. – Х.: Изд-во Харри НАГУ “Магистр”, 2012. – 256 с.
 2. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти [Текст] : Методичні рекомендації для студентів факультету соціально-економічного управління / Каф. державного управління та менеджменту ; уклад. Д. А. Тимоха. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 16 с.
 3. Теория и история государственного управления: [учеб. пос.] / [Н. М. Мельтюхова, Г. С. Одинцова, В.Б. Дзюндзюк и др..]. – Х.: “ИД “Профессионал”, 2008. – 288 с.
 4. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 196 с.
 5. Оформлення списку використаних джерел у дисертаціях і наукових статтях [Текст] : методичні рекомендації / Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра державного управління та менеджменту ; уклад. Д. А. Тимоха. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 24 с
 6. Зарубіжний досвід публічного адміністрування [Текст] : метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т держ. упр. – К. : [НАДУ], 2010. – 27 с. – (Бібліотека слухача НАДУ. Державне управління: від теорії до практики). – Бібліогр.: с. 25-26. – 50 прим.

Науково-громадська робота:

З 2001 – по 2021. Голова первинної профспілкової організації Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 
Поділитися