Чернятіна Вікторія Анатоліївна

[:ua]кандидат наук здержавного управління

доцент кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Освіта :

У 2015 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, отримала диплом магістр з права

У 2015 році закінчила Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, отримала диплом з відзнакою  бакалавра з менеджменту, менеджера – адміністратора.

У 2018 р. закінчила аспірантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, отримала диплом кандидата наук з державного управління.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні».

Науковий керівник – Латинін М. А.

Сфера наукових інтересів – державне управління, державне регулювання економіки, державна політика, сталий розвиток сільських територій.

Стажування в органах місцевого самоврядування в м. Маргбург, Німеччина з 22.04.-03.05.2017 р.

Дисципліни, які викладаю:

 1. Макроекономіка
 2. Інфраструктура товарного ринку та основи біржової діяльності

Наукові праці – 22 наукові праці у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Монографії

 1. Чернятіна В.А. Державна політика сталого розвитку сільських територій в Україні / Чернятіна В.А. // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 240 с.
 2. Чернятіна В.А. Концептуальні засади державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна, М.А. Латинін // Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 47 – 58
 3. Чернятіна В.А. Взаємозв’язок функціонування фінансового механізму публічного управління з розвитком сільських територій / В.А. Чернятіна // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін]; за заг.ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 25-36

Статті:

 1. Чернятіна В.А. Вплив децентралізації на розвиток сільських територій / В.А. Чернятіна // Державне управління : Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2015. – №3. – 162-167 С.
 2. Чернятіна В.А. Реaлiзaцiя держaвної полiтики стaлого розвитку сiльських територiй зa кордоном / В.А. Чернятіна // Соціальна економіка. – 2016. – Вип. 51. – № 1. – 77 – 82 С. 39-51.
 3. Чернятіна В.А. Оцiнкa оргaнiзaцiйно-прaвового мехaнiзму держaвного регулювaння розвитку ciльcьких територiй в Укрaїнi [Електронний ресурс] / В.А. Чернятіна // Державне будівництво. – № 2/2016 – Режим доступу : http://www.kbuapa/e-book/db/2016-2/doc/2/09.pdf
 4. Чернятіна В.А. Аналіз економічного механізму державної політики розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – Вип. 1 (56). – 120 с.
 5. Чернятіна В.А. Проблеми державного регулювання сталого розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпро : Вид-во ДрІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3(34). – 122-128 с.
 6. Чернятіна В.А. Державна політика сталого розвитку сільських територій: механізми та інструменти реалізації / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. – Вип. 2 . – 167-173 с.
[:ru]кандидат наук здержавного управління

доцент кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Освіта :

У 2015 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, отримала диплом магістр з права

У 2015 році закінчила Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, отримала диплом з відзнакою  бакалавра з менеджменту, менеджера – адміністратора.

У 2018 р. закінчила аспірантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, отримала диплом кандидата наук з державного управління.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні».

Науковий керівник – Латинін М. А.

Сфера наукових інтересів – державне управління, державне регулювання економіки, державна політика, сталий розвиток сільських територій.

Стажування в органах місцевого самоврядування в м. Маргбург, Німеччина з 22.04.-03.05.2017 р.

Дисципліни, які викладаю:

 1. Макроекономіка
 2. Інфраструктура товарного ринку та основи біржової діяльності

Наукові праці – 22 наукові праці у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Монографії

 1. Чернятіна В.А. Державна політика сталого розвитку сільських територій в Україні / Чернятіна В.А. // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 240 с.
 2. Чернятіна В.А. Концептуальні засади державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна, М.А. Латинін // Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 47 – 58
 3. Чернятіна В.А. Взаємозв’язок функціонування фінансового механізму публічного управління з розвитком сільських територій / В.А. Чернятіна // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін]; за заг.ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 25-36

Статті:

 1. Чернятіна В.А. Вплив децентралізації на розвиток сільських територій / В.А. Чернятіна // Державне управління : Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2015. – №3. – 162-167 С.
 2. Чернятіна В.А. Реaлiзaцiя держaвної полiтики стaлого розвитку сiльських територiй зa кордоном / В.А. Чернятіна // Соціальна економіка. – 2016. – Вип. 51. – № 1. – 77 – 82 С. 39-51.
 3. Чернятіна В.А. Оцiнкa оргaнiзaцiйно-прaвового мехaнiзму держaвного регулювaння розвитку ciльcьких територiй в Укрaїнi [Електронний ресурс] / В.А. Чернятіна // Державне будівництво. – № 2/2016 – Режим доступу : http://www.kbuapa/e-book/db/2016-2/doc/2/09.pdf
 4. Чернятіна В.А. Аналіз економічного механізму державної політики розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – Вип. 1 (56). – 120 с.
 5. Чернятіна В.А. Проблеми державного регулювання сталого розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпро : Вид-во ДрІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3(34). – 122-128 с.
 6. Чернятіна В.А. Державна політика сталого розвитку сільських територій: механізми та інструменти реалізації / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. – Вип. 2 . – 167-173 с.
[:]
Поділитися