News

Кафедра є базовим структурним підрозділом навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут), що здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування, а також за іншими спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті.
До складу кафедри входять: завідувач кафедри, професори, доценти,старші викладачі, викладачі, асистенти, навчально-допоміжний персонал та наукові працівники.

Кафедра економічної політики та менеджменту є випускаючою за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

На сьогоднішній день здійснюється підготовка студентів за денною та заочною формами навчання для здобуття:

• першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес та корпоративний менеджмент»;
• другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування».

Поділитися